Ofte stillede spørgsmål (FAQ)Ekstra nøgler til entredør eller kælderrum

Henvendelse til bestyrelsen - Nøgler bestilles mod betaling.


Skaktnøgle

Den købes hos en nøgleforhandler eller byggemarked. Ejerforeningen har ikke nogen.


Ansøgning om tilladelse til ombygning

Henvendelse til administrationen (Laros).


Spørgsmål om betaling af fællesudgifter, varmeregnskab og øvrige betalinger.

Henvendelse til administrationen (Laros).


Leje af garage eller hobbyrum.

Kontakt administrationen (Laros).


Tremmerum i kælderen

Dit tremmerum i kælderen, som følger med lejligheden, har samme nummer, som der står på din nøgle til lejligheden. (F.eks. nøgle L57 = lejlighed nr 57 = tremmerum nr 57). Det er sælgers ansvar, at dit tremmerum står til din disposition - ikke ejerforeningens.


Tv-pakke ved YouSee.

Alle henvendelser vedr. TV-pakker og YouSee skal ske til administrationen (Laros).

Der mulighed for 3 tv-pakker som er Grund-, Mellem- og Fuldpakken.

Se brochure fra YouSee under dokumenter mappen andet på hjemmesiden. 

 


Køb af vaskebrik.

Skriv en mail til bestyrelsen på kloverparken@hotmail.com.

Husk at skrive navn, adresse, lejlighedsnr. samt tlf. nr.


Navneskilt til opgang, postkasse og entredør.

Henvendelse til bestyrelsen - medsend navn(e) og adresse.


Mail til administrationen.

info@laros.dk


Mail til bestyrelsen.

kloverparken@hotmail.com


Vagttelefon

I yderste nødstilfælde kan vagttelefon tlf. 28 80 38 80 (viceværten) bruges. Eksempelvis sprængte vandrør, der ødelægger gulve, eller omfattende strømsvigt. NB:  Ved unødig brug af vagttelefonen betaler man selv regningen!


Containerer til glas, pap og papir.

Pap og papir skal puttes i de to grønne containere på vestsiden af storskraldsrummet. Glas skal puttes i flaskecontaineren på vestsiden af storskraldsrummet.


Modernisering/renovering

Regler for modernisering/renovering af lejlighed i henhold til E/F Kløverparkens vedtægter og de vedtagne Hus- og ordensregler.

Ved enhver påtænkt modernisering/renovering som omfatter autoriseret arbejde, dvs. el-arbejde og VVS-arbejde, samt enhver form for abejde i vådrum (badeværelse), gælder følgende:

Før arbejdet igangsættes skal beskrivelse og evt. skitse fremsendes til ejerforeningens bestyrelse vedlagt:

1. Oplysning om hvilket autoriseret VVS-firma der udfører arbejdet.

2. Oplysning om hvilken autoriseret el-installatør der udfører arbejdet.

3. Oplysning om hvilket murer- eller andet fagligt håndværkerfirma der udfører arbejde i vådrum, bl.a. fugtmembran. Det er en forudsætning for renovering af vådrum, at der etableres fugtmembran i gulvet, og at rummet efter renovering opfylder alle pt. gældende lovmæssige krav for vådrum. 

4. Af hensyn til risikoen for vandskade skal der etableres Aquastop ved installation af opvaskemaskine eller vaskemaskine.

5. Ved enhver renovering af badeværelset skal du være særlig opmærksom på om gulvafløbet overholder gældende regler.

Ejeren af lejligheden, som moderniseres/renoveres, har det fulde ansvar for skader i eller udenfor lejligheden, som måtte opstå i forbindelse med moderniseringen, eller som følge af moderniseringen.

Husk at orientere naboer om gener ved moderniseringer, såsom støj, afbrudt vand eller afbrudt varme.


Kontakt til viceværten

Tlf. 28 80 38 80
Mail: hhk@laros.dk
Man - tors fra kl. 8-15 og fre fra kl. 8-14.

Beskeder kan også skrives på døren til viceværtens opholdsrum.

Husk navn og tlf. nr.


Nye altaner

Der er mulighed for udvidelse af altan hvert 5. år eller når der er mindst 10 tilmeldte. Næste runde er i 2024.


Akutte problemer med tekniskeinstallationer, såsom vand, varme og afløb - kontakt:

Manglende varme/vand, check først:

https://affaldvarme.aarhus.dk/varme/driftsforstyrrelser/ingen-varme-eller-varmt-vand/

Kloak/afløb:

Holst kloakservice: tlf. 86 24 01 22

VVS/vand:

Tec-co VVS: tlf. 86 75 58 12

 


Renovering af badeværelse

Udskiftning af gulvafløbet. Vær opmærksom på at gulvafløbet er fastgjort i en støbt udsparing (hul i konstruktion), hvilket kan medføre nedstyrtning af gulvafløb og betondele hos underboen. Varsel derfor underboen herom og tag de nødvendige forholdsregler for at undgå skader.. 


Åbningstider i Vaskeri, Blok 1, 2 og 3.

Hverdage: Kl. 07.00 til 21.00.

Weekender: Kl. 08.00 til 16.00.


Parkering

Generalforsamlingen har besluttet at benytte Q-park til at hjælpe med at alle overholder parkeringsreglerne på vores fælles område.

Reglerne fremgår af skiltene ved indkørslerne samt på vendepladserne.

På brandveje og vendeplads er der parkering forbudt. Man må dog holde der hvis der er kontinuerlig aktivitet ved bilen ifbm. af- og pålæsning. Det betyder at parkeringsvagten skal kunne se nogen ved bilen hele tiden, - eller som minimum se nogen på vej ned ad trappen, så hvis du skal holde pause skal du enten gøre det ved bilen eller flytte den til en lovlig parkeringsplads.

På den resterende del af området skal parkeringsvagten observere at bilen holder ulovligt i 4-10min før der skrives en afgift.


Januar, 2021 Kalender

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Offentlige dokumenter

Referater generalforsamling m.v. (2)

Marker kategori for at se de enkelte dokumenter.
Gå til dokumentarkiv